Esi sveicināts

Learning Circle

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai aprites ekonomikā

Par mums

Projekta “Mācību loks“ galvenais mērķis ir veidot pieejamu un interaktīvu mācību vidi, lai atbalstītu uzņēmējspēju attīstību. Lai gan inovatīvi uzņēmēji ir dažādās uzņēmēdarbības jomās, var novērot, ka tiem ir kopīgas intereses, kompetences un dzīves motīvi. Inovatīvi uzņēmēji ieņem nozīmīgu lomu ekonomikas un sabiedrības labklājības attīstības veicināšanā ne tikai konkrētajā reģionā, bet visas pasaules mērogā. Īsteni inovatori cenšas nepārtraukti izdomāt un radīt jaunas lietas, risinājumus un citas inovācijas. Bieži vien tās neizdodas, bet kļūdas un mācīšanās no tām, ir daļa no procesa. Sniedzot atbalstu uzņēmējspēju attīstībai, izveidojot pieejamu un interaktīvu mācību vidi, iespējams sasniegt ilgstošu un noturīgu ietekmi ilgtermiņā.

Avoti

Projektā “Mācību loks” tiks izstrādāti sekojoši četri inovatīvi, izglītojoši digitāli rīki uzņēmējdarbības attīstībai:

Profesionālās izglītības apmācības pedagogiem

IO1

Profesionālās izglītības apmācībās:

  1. Veidot izpratni par uzņēmējdarbību un aprites ekonomiku;
  2. Stiprināt un attīstīt pedagoģiskās iemaņas mācīšanai tiešsaistē;
  3. Pilnveidot digitālās kompetences, lai būtu nepieciešamās iemaņas mācību materiālu veidošanā, izmantošanai tiešsaistē.

View

“Eduzines” inovatīvai aprites ekonomikai

IO3

Inovatīvās aprites ekonomikas mācību žurnālos “Eduzines” uzmanības centrā ir svarīgākās kompetences, kas nepieciešamas, lai kļūtu par aprites ekonomikas uzņēmēju. Tie ir paredzēti lietošanai viedtālruņos, lai mācītos jebkurā laikā un vietā.

View

“Eduzines” biznesa modelis aprites ekonomikai

IO2

Izglītojošais žurnāls “Eduzines” izceļ 5 aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļus gan iesācējiem, gan tiem, kam jau ir iepriekšējas zināšanas, pieredzi uzņēmējdarbībā. “Eduzines” ir modelis, kurš veidots izmantojot mobilās mācīšanās (smart phone learning) aizņemtām personām.

View

Mācību programma - bezmaksas tiešsaistes kursi

IO4

Mācību platforma nodrošinās uzņēmējiem brīvu piekļuvi visiem izstrādātajiem resursiem, veidojot un attīstot sadarbības tīklu profesionālās izglītības pedagogiem un uzņēmējiem no visas Eiropas.

View

Sadarbības partneri

Projektu “Learning Circle” īsteno eksperti no 8 Eiropas valstīm, proti: Apvienotās Karalistes, Īrijas, Kipras, Portugāles, Vācijas, Spānijas, Rumānijas un Latvijas. Kopā partneri izmantos savas zināšanas un pieredzi, lai veiksmīgi īstenotu un sasniegtu izvirzītos projekta mērķus.

Banbridžas rajona uzņēmums

Apvienotā Karaliste – koordinējošais partneris

Sazinies ar mums

Lai iesaistītos un atbalstītu mūsu projektu, sekojiet mums Facebook vietnē: https://www.facebook.com/LearningCircleproject

 

https://www.linkedin.com/groups/14004385/

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav apstiprinājums saturam. Tas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Project Number: 2020-1-UK01-KA226-VET-094435

lvLatvian